nieuws uit Tytsjerksteradiel en omstreken

Speciale aandacht voor financiën Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

BUITENPOST/BURGUM - Speciale aandacht is er voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel omdat hun begroting niet meerjarig sluitend is en er flink bezuinigd moet worden. Ook Leeuwarden staat voor grote bezuinigingen.

Smakelijk jaarafsluiting De Marko's

BURGUM - Sinterklaas is inmiddels al lang en breed vertrokken. Overal staan kerstbomen. Hoog tijd voor de traditionele gezellige afsluitende avond van Drumband de Marko's. Op maandagavond werd dit 'Heerlijk avondje' gehouden met Amerikaans buffet in Glinstra State.

‘Winterútstalling’ bij Galerie Koopmans Earnewâld

EARNEWÂLD - Deze winter is er bij Galerie Koopmans weer een afwisselende expositie te zien met werk van vijf kunstenaars die zich hebben laten inspireren door het koudste seizoen. Van stoere bronzen schaatsers, sprankelend kristalkeramiek, glazen engelen, wereldse schalen tot en met wintertaferelen en café-interieurs, u vindt het allemaal in deze levendige tentoonstelling.

De Fûgelhelling waardeert vrijwilligers met de “sulveren ûle”

URETERP - Op de vrijwilligersavond van afgelopen vrijdag heeft voorzitter Henk Marinus 4 vrijwilligers de “Sulveren ûle” uitgereikt, een draagspeld voor vrijwilligers, die zich gedurende lange tijd op een bijzonder waardevolle manier hebben ingezet voor het opvangcentrum. De draagspeld werd begin van dit jaar door het bestuur ingesteld.

Midwinterwandeling door de natuur vlakbij Earnewâld

EARNEWÂLD – It Fryske Gea organiseert een sprookjesachtige midwinterwandeling door Nationaal Park De Alde Feanen. Wanneer? Op vrijdag 21 december van 15.00 – 17.00 uur. Ga mee op ontdekkingstocht met natuurgids Jitske Wedman en leer over de vogelrijkdom en alle bijzondere flora en fauna.

Vuurwerkcontroles Friesland voor een veilige jaarwisseling

FRIESLAND - Nog even en er mag weer vuurwerk worden afgestoken. Verkopers maken hun vuurwerkbewaarplaatsen op orde en krijgen hun eerste ladingen vuurwerk binnen. De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) voert daarom sinds kort weer controles uit om te kijken of de verkopers aan alle veiligheidseisen voldoen.

Nieuwe straatveegmachine voor gemeente Tytsjerksteradiel

BURGUM - Vanaf donderdag 13 december veegt een duurzame veegmachine de straten van de gemeente Tytsjerksteradiel schoon. Onder toeziend oog van wethouder Andries Bouwman werd vandaag het apparaat voor het eerst in gebruik genomen. De straatveegmachine rijdt volledig fossielvrij op HVO diesel en is een primeur voor Friesland.

Friese reizigers zijn gulle fooigevers in de taxi

FRYSLÂN - Reizigers in Nederland, die met de taxi onderweg zijn van en naar het vliegveld, geven gemiddeld 5,86 euro fooi aan de taxichauffeur. Dit blijkt uit onderzoek van Taxi2Airport, dat ruim 2500 aangesloten chauffeurs in 37 Europese landen vroeg om de fooien in 2018 bij te houden.

FNP: skriftlike fragen oer nijbou De Warren Burgum

BURGUM - De FNP-Steatefraksje hat hjoed skriftlike fragen yntsjinne oer de bouplannen fan 300 wenten yn Burgum-West, ek wol ‘de Warren’ neamd. It docht bliken dat der wjerstân is by omwenjenden tsjin de bou oan ‘de Warren’. Omdat der noch ynwreidingsmooglikheden binne yn Burgum en oare doarpen fan de gemeente Tytsjerksteradiel hat de FNP-Steatefraksje hjir grutte muoite mei.

Gaat de vlag uit bij jouw club of vereniging?

BURGUM - Tytsjerksteradiel wil de vlaggenmasten van LF2018 graag een nieuwe plek geven. Clubs en verenigingen in de gemeente maken kans op een complete vlaggenmast. Hijs jij binnenkort jullie eigen vlag bij het verenigingsgebouw of sportpark? Het zou zomaar kunnen!

Clubs mogen miljoenen verdelen

5.300 Nederlandse verenigingen kunnen de komende weken gezamenlijk bijna 7 miljoen euro verdelen. Dat geld hebben ze zelf bijeengebracht via de verkoop van loten voor de Grote Clubactie. In totaal zijn ruim 2,9 miljoen loten verkocht door 225.000 meest jonge leden van 5.300 deelnemende verenigingen, goed voor een bruto totaalopbrengst van 8,7 miljoen euro. Van het verkoopbedrag vloeit 80 procent terug in de clubkassen.

Friese Kampioenschappen volièrevogels

GARYP  - Donderdag 13 tot en met zaterdag 15 december organiseert vogelvereniging Zanglust uit Noordbergum de Friese Kampioenschappen Volièrevogels. Deze bijzonder mooie show is te zien in Mienskipssintrum ’t Geahus aan de Greate Buorren 5 in Garyp. De toegang is gratis.

Red de Gouden Bloemkolen

GORREDIJK – Ruim duizend biologische bloemkolen dreigen te worden vernietigd omdat ze via de reguliere kanalen niet verkocht kunnen worden. De Streekboer roept de consument op dit niet te laten gebeuren en in actie te komen: "laten we met z'n allen een statement tegen voedselverspilling maken en ervoor zorgen dat deze perfecte biologische bloemkolen op ons bord in plaats van in de frees belanden," aldus Sandra Ronde, oprichter van De Streekboer.

Javenda Oppewal nieuwe bestuurder PCBO Tytsjerksteradiel

BURGUM - De Raad van Toezicht van PCBO Tytsjerksteradiel heeft per 7 januari 2019 mevrouw J. (Javenda) Oppewal voor de duur van 1,5 jaar benoemd tot voorzitter van het College van bestuur.

Oorkonde voor heldhaftig optreden Douwe de Bruin en Gérard Kroese uit Hurdegaryp

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte donderdag 6 december namens het bestuur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een oorkonde aan twee Hurdegarypsters uit. De redders, Douwe de Bruin (55) en Gérard Kroese (81) ontvangen de oorkonde voor hun hulp na een ongeval in mei. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum.

CSG Liudger maakt zich hard voor “Rookvrije Generatie”

BURGUM - CSG Liudger heeft in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Ooststellingwerf te kennen gegeven, het onderwerp ‘Rookvrije Generatie’ op de agenda van het bestuurlijk LEJA te willen zetten. Volgens CSG Liudger zijn er meer maatregelen nodig om het aantal rokende jongeren in de gemeenten terug te dringen.

Benefietkerstconcert: "De Waarmte fan Desimber"

GARIJP – De winter komt met rasse schreden dichterbij. De kaarsjes worden massaal ontstoken, de kachels worden een paar graden hoger gedraaid, de stamppotten worden weer wekelijks terugkerende gerechten in de Nederlandse keukens, en kerstconcerten poppen als paddenstoelen uit de grond. Echter, in Garyp staat een heel speciaal kerstconcert in de planning: "De Waarmte fan Desimber". 

Froulju fan Fryslân: Jildou, student techniek uit Eastermar

EASTERMAR - Er staan heel wat standbeelden in Friesland, maar wel veel meer van mannen dan van vrouwen. Tijd voor een inhaalslag! In het programma Froulju fan Fryslân, donderdags om 17.45 uur op TV, wordt er gezocht naar zes vrouwen die belangrijk zijn voor de Friese ‘mienskip’ op wat voor manier dan ook. Een van deze vrouwen is student techniek Jildou (Eastermar).

Pietendrumband bij  Sinterklaasmarkt Feanwâlden

FEANWÂLDEN - Zaterdagochtend was het een drukte van belang bij De Omleiding in 't Bûtenfjild in Feanwâlden. Er werd een gezellige Sinterklaasmarkt gehouden en het publiek kon een rondvlucht met een helikopter maken boven het dorp.

Bescherming onderwaternatuur Waddenzee rammelt

REGIO – De bescherming van de onderwaternatuur van de Waddenzee rammelt. Dat is de conclusie van Nina Fieten, die voor haar opleiding Mariene Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen het Nederlandse natuurbeschermingsbeleid onderzocht. Nina noemt de situatie pijnlijk: ‘Je gaat er vanuit dat natuurbeleid voor de natuur is, maar dat is blijkbaar niet zo. Hier moeten we echt iets aan doen.’

Iris Kroes nieuwe ambassadrice Noardlike Fryske Wâlden

REGIO - Zangeres en harpiste Iris Kroes is de nieuwe ambassadrice van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De bekende inwoonster van Drachten steunt het werk van de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en draagt het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden een warm hart toe.

Sint viert verjaardag in AZC Burgum

BURGUM - Het Wolkentheater organiseert op 4 december om 19:30 uur in AZC Sneek een groot theatraal Sinterklaasfeest onder de naam 'Dubbele Verjaardag'.  Tijdens dit feest wordt niet alleen de verjaardag van Sinterklaas gevierd maar ook het 25-jarig jubileum van het Wolkentheater. 

Oude foto’s en verhalen gezocht van Lauwersoog

LAUWERSOOG – Op Lauwersoog vind zaterdag 11 mei 2019 wederom de Dag van de Garnaal plaats. Deze editie wordt wel heel speciaal. Lauwersoog bestaat namelijk in het voorjaar van 2019 exact 50 jaar. Reden genoeg voor Stichting Promotie Lauwersoog om extra uit te pakken. Zo is er naast alle activiteiten ook een expositie met als thema “50 jaar Lauwersoog”.

Goedheiligman komt aan in Camminghaburen

CAMMINGHABUREN / LIPPENHUIZEN - Zaterdagmiddag kwam Sinterklaas ook aan in Camminghaburen. Bij het treinstation werd de goedheiligman ontvangen door Pietendrumband De Marko's uit Burgum en een grote groep kinderen en ouders. Na het enthousiaste ontvangst ging de Pietendrumband voorop bij een gezellige optocht door de wijk. Bij het MFC eindigde de intocht en werden de

Een reis door het jaar met “De Vier Seizoenen Rond” bij Galerie Noordvleugel

VEENKLOOSTER - Het einde van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden Friesland (LF2018) nadert. Niet alleen in Leeuwarden maar in heel Friesland bruist het nog altijd. Dus ook in Veenklooster: Galerie Noordvleugel. Vanaf 24 november 2018 sluit Galerie Noordvleugel dit bijzondere jaar af met een nieuwe expositie: “De Vier Seizoenen Rond”.

Waddenfonds ondersteunt zes grote projecten

LEEUWARDEN - Het Waddenfonds draagt bijna € 17 miljoen subsidie bij aan zes grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW).  Dankzij de financiële steun van het fonds wordt  er voor in totaal € 30 miljoen aan investeringen mogelijk gemaakt in de Waddenregio.

Grote stap op weg naar een gezonder Nederland

Een grote stap op weg naar een gezonder Nederland. Dat is volgens GGD GHOR Nederland directeur Hugo Backx het Nationaal Preventieakkoord. “Met dit preventieakkoord zijn we een beweging gestart. Een beweging op weg naar een gezonder Nederland. GGD Fryslân is blij met dit nationale akkoord en ondersteunt het.

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen stellen protocol bijtincidenten honden vast 

BURGUM / BUITENPOST - De afgelopen jaren kwamen bij de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen meerdere meldingen binnen over bijtincidenten met honden. Reden voor de gemeenten om een bijtprotocol op te stellen. Daarin staan de regels die gelden en de werkwijze die genomen wordt wanneer een bijtincident in de gemeente heeft plaatsgevonden. 

Samenwerking WoonFriesland en Humanitas van start

Vandaag is de samenwerking tussen het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en vrijwilligersorganisatie Humanitas bekrachtigd. Met de samenwerking gaan beide organisaties een stap verder om huurders te helpen bij onder andere thuisadministratie, eenzaamheid en ondersteuning bij toenemende digitalisering.

Wetterskip Fryslân start leerwerkbedrijf groenonderhoud

FRYSLÂN - Wetterskip Fryslân, Empatec en Caparis willen samenwerken in de vorm van een leerwerkbedrijf groenonderhoud en exotenbestrijding. De samenwerking houdt in dat medewerkers van Empatec en Caparis onderhoud gaan uitvoeren in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier, het werkgebied van Wetterskip Fryslân.

Friese gemeenten aan de slag met circulaire economie

FRYSLÂN - In Fryslân wordt hard gewerkt aan een andere manier van leven, werken en ontspannen: een manier die minder druk legt op grondstoffen en omgeving en die er voor zorgt dat de economie van nu de aarde niet uitput. Inwoners, bedrijven en gemeenten zijn in Fryslân al op verschillende manieren bezig met circulaire economie of kringloopeconomie.

Wetterskip Fryslân investeert € 47 miljoen in waterbeheer

FRYSLÂN - Wetterskip Fryslân gaat in 2019 bijna 47 miljoen euro investeren in het waterbeheer en duurzame maatregelen in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Dit staat in de concept-begroting voor 2019 die het dagelijks bestuur heeft gepresenteerd.

Puzzelrit van MAC De Wâlden

BURGUM - De MAC “De Wâldbrommers” van Burgum organiseert op zaterdag 24 november  haar najaarsrit en is bestemd voor auto’s en motoren. De rit voert door een rustig en landelijk gedeelte van de gemeente.

Sinterklaas zet voet aan wal in Burgum

BURGUM - Op de derde zaterdag van november verzamelden zich veel kinderen en hun ouders op de Burgumer Loswal om de intocht van de Sint bij te wonen. Onder de klanken van Sinterklaasliedjes van Pietendrumband de Marko's en de dj kwamen ze goed in de warme Sinterklaassfeer.

Fryslân scoort goed met Regio Deals

FRYSLÂN - Minister Schouten van LNV heeft bekendgemaakt welke Regio Deals geld krijgen van het Rijk. Fryslân ziet drie door haar ondersteunde deals gehonoreerd. Opgeteld gaat 25 miljoen naar de Versnellingsagenda Noord Oost Fryslân en Holwerd aan Zee.

Waardering voor Solidd Steel Structures op 'Dag van de Ondernemer'

SUMAR - MKB-Nederland heeft de derde vrijdag van november uitgeroepen tot 'Dag van de Ondernemer'. Vandaag is de derde editie van de 'Dag van de Ondernemer'. Directie en personeel van Solidd is vandaag door het college van gemeente Tytsjerksteradiel in het zonnetje gezet voor hun doorzettingsvermogen.

Alynia Architecten maakt ontwerp nieuwe sporthal Burgum

BURGUM - Alynia Architecten uit Harlingen heeft de opdracht gekregen om samen met de gemeente Tytsjerksteradiel en gebruikers een ontwerp te maken van de nieuwe sporthal in Burgum. Het bureau laat in hun plan van aanpak zien dat ze rekening houden met alle betrokken partijen.

"De terugkerende gast is het grootste compliment"

OUDEGA SM. – Televisiekok Reitse Spanninga gaf tijdens een netwerkavond een lesje in goed gastheerschap. Ruim zestig ondernemers en belangstellenden uit Nationaal Park De Alde Feanen luisterden naar de inspirerende spreker. Moraal van Spanninga zijn verhaal: "goed gastheerschap is een must. En de terugkerende gast is het grootste compliment!"

Personeelstekorten in Friesland stijgen

FRIESLAND - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland daalde in oktober. Ook op jaarbasis neemt de WW in Friesland af. In steeds meer beroepsgroepen is er een tekort aan personeel. In Friesland geldt dit met name voor bouw, zorg, ICT en transport. Dit blijkt uit het jaarlijkse UWV-rapport Regio in Beeld.

Feestelijke opening Pakjesbootdagen Dokkum

DOKKUM - Vanaf 26 november aanstaande vindt in Dokkum de Pakjesbootdagen plaats. De boot welke opengesteld is voor publiek geeft een kijkje in de voorbereidingen op Pakjesavond!

Wie bakt de Lekkerste Appeltaart van Friesland 2018?

FRIESLAND - Op zondagmiddag 25 november organiseert Stichting Fryske Frucht voor de vierde maal de wedstrijd ‘Wie bakt de Lekkerste Appeltaart van Friesland?’ De wedstrijd is onderdeel van het jaarlijkse oogstfeest dat dit jaar plaatsvindt in Thialf Heerenveen.

Sint Maarten, Sint Maarten klinkt door Burgumer centrum

BURGUM - 'Sint Maarten, Sint Maarten...' en '11 november is de dag...', klonk maandag tegen de avond uit veel kinderkelen in Burgum. Samen met Drumband de Marko's, de jeugdband, een groepje twirlers en de Color Guards maakten zij een rondgang door het centrum van het dorp.

Bouwbedrijf Swart uit Eastermar ontvangt 10e vignet Mei-inoar Meidwaan

EASTERMAR - Maandag 12 november werd door wethouder Gelbrig Hoekstra-Mozes aan bouwbedrijf Swart het vignet Mei-inoar Meidwaan uitgereikt. Het vignet werd voor de 10e keer uitgereikt en is bedoeld voor bedrijven die kansen en mogelijkheden bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Sint Maarten met de Marko's in Camminghaburen

LEEUWARDEN - Traditiegetrouw ging Drumband de Marko's en een groep twirlers ook voorop bij de Sint Maartenoptocht in Camminghaburen. Omdat Sint Maarten dit jaar op zondag viel, was zaterdagavond de rondgang door de Leeuwarder wijk.

Meesterbakkers De Marko's bakken heerlijke taarten

BURGUM - Heel Holland Bakt is razendpopulair. Donderdagmiddag maakten de jeugdleden van De Marko's een overheerlijke taart. Onder leiding van De Blije Papegaai werden prachtige taarten gemaakt.

Promotie op nieuwe aanpak knie operatie in Nij Smellinghe

DRACHTEN - Op vrijdag 9 november promoveert Geert van der Sluis op een onderzoek naar een vernieuwde aanpak voor patiënten die een totale knie prothese krijgen.

Een extraatje in de portemonnee helpt rondkomen

BURGUM - ‘Weet u welke regelingen de gemeente heeft voor mensen met weinig inkomen?’, vroeg wethouder Gelbrig Hoekstra van Tytsjerksteradiel donderdag bij de Voedselbank in Burgum. ‘Dankzij de herintroductie van de minimagids kan iedereen nu lezen welke mogelijkheden er allemaal zijn.’

Zeven maal goud voor Weidenaar Dokkum tijdens Slavakto Utrecht

UTRECHT - Op de Slavakto in Utrecht heeft het team van familiebedrijf Weidenaar meermalen goud behaald, op maar liefst zeven producten. Het gaat om de Friese drogeworst, Groninger drogeworst, Twentse drogeworst, Drentse drogeworst, Fijne Rookworst, Boerenmetworst en het Zeeuwsspek.

Iedereen kan iets doen voor rookvrije plekken in Friesland

REGIO - Via het nieuwe platform rookvrij.nl kan iedereen nu met één druk op de knop laten weten welke sportvelden, speelplekken en schoolpleinen in hun buurt rookvrij moeten worden. Met deze online handtekeningenactie kunnen straks alle betrokkenen zien waar in de regio behoefte is aan bescherming van kinderen tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook.

Fifty Fit and Free, eerste gratis digitale Magazine bij 50plusinnederland

ADVERTORIAL - Fifty Fit and Free is het eerste digitale magazine van 50plusinnederland.nl. Een 52 pagina’s tellend magazine vol interviews en verhalen over sport, bewegen, fit zijn en je vrij voelen. Over op een positieve manier ouder worden, je goed voelen en doen wat je echt wilt. Conclusie: boven de vijftig wordt het gewoon een stuk leuker!

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nauwkeurig met registratie persoonsgegevens

BUITENPOST / BURGUM - Uit onderzoek blijkt dat één op de drie gemeenten het proces rondom de registratie van persoonsgegevens van inwoners niet op orde heeft. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft zijn zorgen hierover uitgesproken.

Sint Maarten met De Marko's

BURGUM - De Marko's uit Burgum hebben het rond 11 november druk met optredens. Maandagmiddag 12 november staat de Sint Maartenrondgang door Burgum gepland. Om 17.30 uur gaat deze van start bij bij Glinstra State met de (jeugd)drumband, Color Guards en twirlers.

Nieuw beheerbudget voor 'natte natuur' in de Noardlike Fryske Wâlden

NOORDOOST-FRIESLAND - Er is 50.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Noardlike Fryske Wâlden. (Aspirant-)leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, komen voor een beheervergoeding in aanmerking.

Primeur Coole Kidsnacht Fryslân groot succes!

FRYSLÂN - Vrijdag 26 oktober, de laatste dag van de herfstvakantie, vond een primeur plaats in Friesland: De Coole Kidsnacht. Zo’n vijftien Friese culturele instellingen openden na sluitingstijd hun deuren voor kinderen tot en met 12 jaar. Spannend en cool! 

Spooktocht 2018 groot succes

EASTERMAR - Voor de vijfde keer werd de spooktocht van Eastermar door De Marko's georganiseerd. Niet minder dan 200 deelnemers liepen op vrijdag of zaterdag een mooie tocht. Tientallen spoken waren er op een spannende route langs zandpaden, straten en in gebouwen te vinden.

Vaarexcursies van It Fryske Gea door herfstachtig mooi Fryslân

EARNEWÂLD – Ga mee op vaarexcursie met It Fryske Gea en ontdek hoe herfstachtig mooi Fryslân is vanaf het water. Uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie, je komt het tegen in Nationaal Park De Alde Feanen.

Let op: dit weekend gaat de wintertijd in

Het is weer zover. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur achteruit: om 03.00 uur ‘s nachts wordt het weer 02.00 uur. Dat betekent een uurtje extra.

Televisiekok Reitse Spanninga inspireert De Alde Feanen

OUDEGA - Op maandagavond 12 november aanstaande komen toeristische ondernemers en belangstellenden uit Nationaal Park De Alde Feanen samen voor een inspiratielezing van televisiekok Reitse Spanninga. Daarnaast is er volop mogelijkheid om te netwerken.

Project voor herstel van landschapselementen in de Noardlike Fryske Wâlden

NOORDOOST-FRIESLAND - De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een landschapsherstelproject. Landeigenaren uit het werkgebied van de NFW kunnen binnen dit project elzensingels en houtwallen laten herstellen. De provincie Fryslân financiert het project.

Loslopende honden graven gaten in Friese dijken

FRYSLÂN - Wetterskip Fryslân roept hondenbezitters dringend op om hun hond aangelijnd te houden tijdens een wandeling op de dijk. Het waterschap constateert steeds vaker graafschade, aangericht door loslopende honden.

Admiraliteitsdagen opent Brainstormcafé voor iedereen

DOKKUM - Heb jij een goed idee voor de Admiraliteitsdagen 2019? Kom dan naar het Brainstormcafé op vrijdagavond 2 november. “Met een goed idee mag je het café binnenkomen en meepraten over volgend jaar”, vertelt Willem Verbeek namens het bestuur.

De Fûgelhelling vangt meer dan 10.000 dieren op

URETERP - Je zou kunnen zeggen dat De Fûgelhelling in Ureterp een bedrijf is dat trots kan zijn op zijn omzetcijfers. Op 21 oktober werd namelijk het 10.000e dier van dit jaar opgevangen. Het is een keep, die tegen een raam is gevlogen. Het vogeltje maakt het nu weer prima en kan na een paar dagen weer los.

Leuk uitje in Herfstvakantie: speurtocht door Ee

EE - In het kader van het project Oktobermaand Kindermaand kunnen kinderen samen met hun ouders, pake’s of beppe’s gratis genieten van kunst en cultuur in de regio. Het vlasmuseum in Ee doet dit jaar voor het eerst mee met een leuke en leerzame speurtocht door het dorp. Zaterdag 27 oktober is de laatste kans om mee te doen.

Kinderen in Friesland drinken meer water, maar bewegen minder

FRIESLAND - Friese ouders vinden dat de gezondheid van hun kind over het algemeen (zeer) goed is.  Kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen die opgroeien in een gezin met een lage sociaaleconomische status hebben wel veel vaker gezondheidsproblemen.

Hart- en Vaatcafé over boezemfibrilleren in ziekenhuis Nij Smellinghe

DRACHTEN - Boezemfibrilleren (of atriumfibrilleren) is een veelvoorkomende hartritmestoornis. Bij boezemfibrilleren is de hartslag onregelmatig. Het kan primair maar ook secundair voorkomen bij verschillende (hart)aandoeningen. Op maandag 5 november staat dit thema centraal tijdens het Hart- en Vaatcafé in ziekenhuis Nij Smellinghe.

MKB-Noord organiseert kennissessie over alternatieve financiering voor regionale ondernemers

EARNEWÂLD - MKB-Noord organiseert in samenwerking met drie kennispartners, waaronder online financier Spotcap, op dinsdag 23 oktober een unieke kennissessie over alternatieve (non-bancaire) financiering voor ondernemers.

Friesland beleeft primeur van Coole Kidsnacht

FRIESLAND - Op vrijdag 26 oktober, de laatste dag van de herfstvakantie, vindt in Friesland de Coole Kidsnacht plaats. Een primeur. Tijdens de Coole Kidsnacht openen zo’n twintig Friese culturele instellingen na sluitingstijd hun deuren voor kinderen tot en met 12 jaar. Volwassenen mogen alleen ‘op vertoon’ van hun kinderen of kleinkinderen mee naar binnen. 

Huisartsen kunnen MDL-arts Nij Smellinghe inschakelen

DRACHTEN - Wanneer iemand klachten heeft op het gebied van maag, darm of lever (MDL) heeft kan de huisarts vanaf heden rechtstreeks schakelen met de MDL arts van ziekenhuis Nij Smellinghe. De huisarts kan digitaal zijn vraag stellen aan de specialist over een vraagstuk wat betreft maag, darm of lever. Een afspraak in het ziekenhuis is hierdoor niet altijd meer noodzakelijk.

Recreatieschap Marrekrite vernieuwt Fietsnetwerk Fryslân

FRYSLÂN - Recreatieschap Marrekrite start deze week met een grootscheepse vernieuwing van het fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân. Het netwerk staat nu in alle regio’s ruim 12 jaar en is daarmee aan grootschalig onderhoud toe.

Doneer een Maaltijdbox tijdens de Week van de Voedselbanken

REGIO - Deze week is de week van de Voedselbanken gestart. Om deze week op een passende manier in te luiden zet de Voedselbank “De meest gewaardeerde maaltijdbox van Nederland” in de spotlight.

Standhouders voor najaarsmarkt gezocht

NOARDBURGUM - Op zaterdag 3 november houdt zorgcentrum Nieuw Toutenburg haar jaarlijkse najaarsmarkt. Deze gezellige markt wordt gehouden van 9.30 tot 14.00 uur. Standhouders kunnen zich nu aanmelden, opgave tot en met 21 oktober.

Zonnepont Suwâld haalt recordaantal overzetten

SÛWALD - Zonnepont Schalkediep heeft dit jaar maar liefst 20.000 fietsers en wandelaars over het Prinses Margrietkanaal gezet. De zonnepont vaart tussen Suwâld en Garyp en wordt al meer dan 20 jaar door een grote groep vrijwilligers in stand gehouden. Het bestuur van stichting Zonnepont Schalkediep heeft afgelopen zaterdag alle vrijwilligers, als blijk van waardering, getrakteerd op een overheerlijk buffet.

Burgumer monniken op Mearkesfestival

BURGUM - Zaterdagmiddag werd een special edition van de Mearkesmiddag in het centrum van Burgum georganiseerd. Verschillende sprookjesfiguren waren in de Burgumer winkelstraten te vinden.

Spannende bingoavond in De Parel

EASTERMAR - Vrijdagavond 12 oktober klonk er weer verschillende keren luid 'Bingo!' door Herbergh de Parel. De Marko's organiseerden voor de tiende keer een gezellige bingoavond.

Waterwereld-game in herfstvakantie voor kinderen

LEEUWARDEN - Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen deelnemen aan de gameworkshop Waterworld in de Culturele Ambassade in de Zuiderstadsgracht in Leeuwarden.

Onno de Vries nieuwe griffier Tytsjerksteradiel

BURGUM - De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel draagt de heer Onno de Vries voor als raadsgriffier. De Vries (52 jaar) is nu nog griffier van de gemeente Haren en woont in De Wilp. Daarnaast is hij gediplomeerd mediator en bekleedt hij verschillende functies in de landelijke Vereniging van Griffiers.

Gemeenten Noordoost Fryslân treden harder op tegen drugscriminaliteit

NOORDOOST FRIESLAND - Burgemeesters in het Noordoosten van Fryslân hebben de regels voor het (soft)drugsbeleid in hun gemeenten aangescherpt. De regels gaan in per 18 oktober 2018.

Vijfdelige cursusreeks schilderen in Museum Dr8888

DRACHTEN -  Op zaterdag 13 oktober gaat de vijfdelige cursusreeks ‘Schilderen voor volwassenen’ van start in Museum Dr8888. In de cursus, gegeven door museumdocent Marcel de Jong, wordt geleerd om een schilderij van concept tot uitwerking te maken.

Familiemusical Woezel & Pip en de Tijdmachine in Dokkum

DOKKUM - Na de hitvoorstelling 'Op zoek naar de Sloddervos' beleven Woezel en Pip opnieuw een groot avontuur in hun vijfde familievoorstelling 'Woezel & Pip en de Tijdmachine'. Op 3 november beleven de populairste hondjes van het land een spannende reis door de tijd in Sense in Dokkum.

Tussen 16 en 29 oktober geen treinen van Groningen naar Buitenpost

BUITENPOST - Van dinsdag 16 tot en met zondag 28 oktober rijden er geen treinen tussen Groningen-Buitenpost en van woensdag 17 tot en met zondag 28 oktober geen treinen tussen Groningen-Delfzijl/Eemshaven. Dit heeft te maken met werkzaamheden aan het spoor voor het project 'Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden'. Arriva zet op deze data bussen in.

Gratis buitenboek tijdens Kinderboekenweek

In 2050 zal naar alle waarschijnlijkheid de helft van de wereldbevolking bijziend zijn, zo blijkt uit onderzoek.* Voldoende daglicht kan de ontwikkeling van bijziendheid afremmen. Daarom luidt het advies om kinderen ten minste twee uur per dag buiten te laten spelen en minder lang te laten kijken naar schermpjes van tablets en smartphones.

Burgumer Monniken op Mearkesmiddag

BURGUM - De muzikale monniken van De Marko's Burgum waren al twee keer met succes te zien en te horen in Burgum en Leeuwarden. Op zaterdag 13 oktober laten ze zich opnieuw zien en horen in 'thuisdorp' Burgum. Tijdens de Mearkesmiddag treden ze op in het  centrum van Burgum.

Expositie: Schilderijen van Alexander Arutjunov

EASTERMAR - Alexander Arutjunov is een prille kunstenaar met veel levenservaring. Begonnen om de asiel stres te vergeten. Nu met een eigen atelier annex lesruimte in het AZC in Burgum.  Van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2018 exposeert hij in De Hege Stins te Eastermar. 

Geslaagd uitje De Marko's

OPENDE - Zaterdagmiddag stond er een gezellig Marko's-uitje op het programma. Twirlers, Color Guards, (jeugd)drumbandleden en vrijwilligers werden met koffie en koek ontvangen bij Party en Recreatiecentrum Strandheem.

Hoornaars steken stokje voor open dag Buismanskoai Gytsjerk

GYTSJERK – It Fryske Gea last de open dag bij de Buismanskoai Gytsjerk op zondag 7 oktober af. In de eendenkooi zit dit jaar een hoornaarsnest én een nest van de gewone wesp. De nesten liggen dicht op het wandelpad en daarom is besloten het evenement te annuleren. 

Lezing: ‘Op pad door het cultuurhistorisch landschap van de Fryske Wâlden’

HARKEMA - In openluchtmuseum de Spitkeet wordt tijdens een lezing van ongeveer 90 minuten met behulp van een beamer de ontstaansgeschiedenis van het landschap van de Fryske Wâlden toegelicht. De lezing start in het heden en gaat terug naar de laatste ijstijden.

Fruitshow bij Hortus van Fryslân De Kruidhof

BUITENPOST - Op zaterdag 6 oktober 2018 sluit Hortus van Fryslân De Kruidhof in Buitenpost traditioneel haar seizoen af met een Oogstdag en Fruitshow. Op deze feestelijke laatste openingsdag deelt De Kruidhof haar oogst met het publiek.

Wereld Borstvoeding Week 2018 in ziekenhuis Nij Smellinghe

DRACHTEN - Van maandag 1 oktober tot en met zondag 7 oktober 2018 is het Wereld Borstvoeding Week (WBW). In het hele land worden die week activiteiten  georganiseerd. Ook ziekenhuis Nij Smellinghe doet mee. Op de kraamafdeling, afdeling B3, kunnen bezoekers informatie krijgen over borstvoeding en advies vragen aan de lactatiekundige van Nij Smellinghe.

De Langste Tafel 2018: Eet gezellig mee!

DRACHTEN / GORREDIJK - Sûnenz organiseert op donderdag 4 oktober 2018 om 17.00 uur twee lange eettafels. Dit jaar kunnen mensen aanschuiven aan de eettafels in De Miente te Gorredijk en Sûnenz te Drachten. De lange eettafels worden georganiseerd in het kader van de Week tegen de Eenzaamheid. Onder het motto ‘Eet gezellig mee” is iedereen, jong en oud, van harte welkom aan deze gezellige lange eettafel.

Sûnenz start Masteropleiding

DRACHTEN -  Sûnenz start op 12 december 2018 met een eigen Masteropleiding: de Master fan Sûnenz. Het doel van de Master fan Sûnenz is om mensen op te leiden in hoe zij zelf lokale initiatieven op het gebied van gezondheid en preventie kunnen ontplooien. De opleiding is gratis voor de deelnemers, maar het aantal deelnemers is beperkt.

Garyp kan starten met aardgasvrij maken van het dorp

GARYP - Garyp kan aan de slag om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. Gemeente Tytsjerksteradiel krijgt hiervoor een bijdrage van € 5,5 miljoen uit het rijksprogramma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken. 

Lancaster-expositie in bezoekerscentrum Nationaal Park Alde Feanen verwelkomt 9.000-ste bezoekster

EARNEWALD - Afgelopen weekend was het zover: de expositie van de Lancaster bommenwerper R5682 in het bezoekerscentrum van Nationaal Park de Alde Feanen kon de 9.000-ste bezoekster verwelkomen. Irma van der Velde bracht vergezeld door haar kinderen en haar moeder een bezoek en werd verrast met een bloemetje door de medewerkers van het bezoekerscentrum.

Op ontdekkingstocht in de Noardlike Fryske Wâlden

NOORDOOST-FRIESLAND - Kinderen van tien scholen in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden zijn op excursie geweest bij boeren met hart voor het landschap. De boeren en gidsen tonen de kinderen de grote biodiversiteit in hun “achtertuin” en het prachtige landschap waarin ze wonen, werken en leven.

GGD Fryslân start met de extra meningokokkenvaccinatie

FRYSLÂN - In september en oktober ontvangen tieners – die tussen 1 mei en 31 december 14 jaar zijn geworden – een brief. Deze brief is een uitnodiging voor de meningokokkenvaccinatie. GGD Fryslân start op 3 oktober vaccineren hiervoor.

Vervolgplannen Regiodeal Noordoost Fryslân officieel bekrachtigd

DOKKUM – Om de leefbaarheid van Noordoost Fryslân te kunnen waarborgen, heeft de regio een vitale en duurzame economie nodig. Daarom hebben overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineen geslagen.

Stoptober: 28 dagen niet roken

Op 1 oktober start Stoptober. Samen met partners in de regio stimuleren gezondheidsorganisaties rokers om in oktober 28 dagen niet te roken. Dankzij de positieve aanpak, de gezamenlijkheid en de dagelijkse steun via de Stoptober-app en social media, deden al bijna een kwart miljoen Nederlanders de afgelopen jaren mee aan Stoptober.

Charlotte Dematons tekent vertelplaat voor Friese basisscholen

LEEUWARDEN - De bekende kinderboekenmaker Charlotte Dematons heeft woensdag 19 september in talenpaviljoen MeM het eerste exemplaar van de door haar getekende vertelplaat ‘Zinspinsels’ overhandigd aan gedeputeerde Sietske Poepjes. Dematons illustreerde de plaat in opdracht van de Friese bibliotheken.

Feestelijke kick-off Pilot Radicale schuldpreventie (Amargi)

BURGUM - Op vrijdag 21 september vond de feestelijke kick-off van Amargi plaats in het hoofdkantoor van KEaRN Welzijn te Burgum. Wethouders Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel) en Margreet Jonker (Achtkarspelen) gaven gezamenlijk het startsein voor Amargi in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.

Boeren vragen hulp om landschap mooi te houden

NOORDOOST-FRIESLAND - Een stofzuigende boer in een weiland, een boer met een plumeau door een elzensingel en een boer die een eik sopt. In Noordoost-Fryslân staan foto’s van deze boeren op borden langs de weg. Ze leverden op sociale media veel vragen op. 


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com