Meer kansen voor biodiversiteit met herstel van 47 km elzensingels en houtwallen in Friesland · Foto('s): Marcel van Kammen
  Marcel van Kammen

Meer kansen voor biodiversiteit met herstel van 47 km elzensingels en houtwallen in Friesland

maandag 02 maart 2020

Het agrarisch cultuurlandschap van Zuidoost-Friesland, de Noardlike Fryske Wâlden, op Terschelling en rondom Sint Nicolaasga wordt gekenmerkt door houtwallen en elzensingels. Deze lijnvormige elementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. In de afgelopen twee jaar zijn er binnen het grote landschapsherstelproject ruim 47 kilometer aan elzensingels en houtwallen hersteld.

Ook zijn er binnen het project in ruim 450 landschapselementen nieuwe bomen geplant als eik, els, meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, vuilboom en hondsroos. Tevens is er ruim elf kilometer aan nieuwe wallen en singels aangeplant. Het doel van het landschapsherstel is om weer dichtbegroeide singels en wallen te krijgen die waardevol zijn voor allerlei plant- en diersoorten.

In het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden is ruim 15 kilometer aan landschapselementen hersteld (102 stuks) en ruim 2 kilometer aan nieuwe landschapselementen (25 stuks) geplant.

Landschapselementen zijn belangrijk voor de biodiversiteit
Landschapselementen als houtwallen en elzensingels zorgen voor een karakteristieke en aantrekkelijk landschap en hebben ook een belangrijke plaats in de biodiversiteit. Veel insecten, vogels en zoogdieren vinden daar voedsel, schuil- en nestgelegenheid. Goed onderhouden landschapselementen hebben een rijke en gevarieerde begroeiing. De afgelopen decennia is een groot aantal landschapselementen minder goed onderhouden of zelfs verdwenen.

Het herstelproject
Het grote landschapsherstelproject wordt in Friesland uitgevoerd door Agrarisch Collectief ELAN Zuidoost-Friesland, de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Gebiedscoöperaties It Lege Midden en Waddenvogels in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. Het speelt zich af in het deel van de provincie dat gekenmerkt wordt door singels en wallen. Het project loopt tot en met eind 2022 en wordt gefinancierd door een 50% bijdrage vanuit het POP3 programma en een 50% bijdrage van de provinsje Fryslân. De totale bijdrage is €2,6 miljoen. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Er is binnen het herstelproject nog ruimte voor deelname. Eigenaren van landschapselementen die woonachtig zijn binnen het werkgebied kunnen zich melden via www.landschapsbeheerfriesland.nl/landschapsherstel hier vindt u ook meer informatie.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 19:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 19:00 - 21:00
  Country Trail
  Country Trail is het programma, waar alle aspecten van de countrymuziek aan bod komen.
 • 21:00 - 22:00
  Brasstime
  Brasstime met Klaas Groenwold
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Disclaimer · Organisatie · Vrijwilliger worden?