Spandoeken informeren publiek over kapwerkzaamheden · Foto('s): Noardlike Fryske Wâlden
  Noardlike Fryske Wâlden

Spandoeken informeren publiek over kapwerkzaamheden

woensdag 18 december 2019

Omwonenden en voorbijgangers schrikken soms als ze zien dat er zoveel bomen tegelijk worden gekapt. Dit gebeurt tijdens de zogenaamde eindkap. Men denkt dan dat het om illegale werkzaamheden gaat en bellen dan de gemeente of het bureau van de Noardlike Fryske Wâlden. Om aan te geven dat leden van de vereniging deze werkzaamheden juist uitvoeren om het coulisselandschap in stand te houden, heeft de verenging Noardlike Fryske Wâlden een spandoek gemaakt waarmee het publiek hierover wordt geïnformeerd.

Eindkap
Leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden die een overeenkomst hebben voor Agrarisch- Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zorgen ervoor dat de karakteristieke boomwallen dichtbegroeid blijven met een gevarieerde kruid- en struiklaag eronder. Een van de beheeractiviteiten is eindkap van een landschapselement zoals een houtwal of elzensingel. Voor elzensingels is één keer in de 21 jaar en voor houtwallen is één keer in de 25 jaar volledige kap (afzetting) nodig om de landschapselementen vitaal te houden. De gezaagde landschapselementen lopen weer opnieuw uit en ontwikkelen zich al snel weer tot dichte boomwallen.

Over uitvoering van eindkap heeft de vereniging vooraf nauw overleg met de gemeenten in het gebied, die als bevoegd gezag toestemming verlenen. Naast deze eindkap worden er iedere 7 jaar de over het raster hangende takken gesnoeid. Oude bomen of van een bijzonder soort blijven wél staan. Dit zijn de zogenoemde overstaanders. Het kapseizoen loopt van 1 oktober tot 15 maart.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging waarvan het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren aan (agrarisch) natuurbeheer doen. De vereniging streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Hoezo Kleinkunst
  Hoezo Kleinkunst brengt u liedjes, sketsches en wetenswaardigheden vanaf het begin van de kleinkunst tot de jaren '90 van de vorige eeuw.
 • 19:00 - 20:00
  Fryslan Fan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Werom yn de tiid is een programma mei muzyk ut de jierren '60 en '70.
 • 21:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Disclaimer · Organisatie · Vrijwilliger worden?